Poboljšanje intervencija za brzi napredak na tržištu – FIRMA

  Projekt „Poboljšanje intervencija za brzi napredak na tržištu – FIRMA“

  Donator: USAID-Sida
  Period implementacije: septembar 2009. – septembar 2014.

  Projektni partneri: PLOD Centar Bihać, (sektor metal) BH MET NET konzorcij: Udruženje poduzetnika Žepče, Agencija za ekonomski razvoj Zenica-ZEDA, Agencija za ekonomski razvoj općine Prijedor-PREDA, Udruženje za poduzetništvo i posao-LINK Mostar, Nezavisni biro za razvoj Modriča i (sektor drvoprerade) Privredna komora Unsko-sanskog kantona

  Projekt FIRMA je petogodišnji projekt koji je započeo sa aktivnostima u septembru 2009. godine,a podržava tri sektora bh. privrede: drvni sektor, turizam i metaloprerađivačku industrija. Projekt se implementira na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine i obuhvata oko 200 firmi u svakom od navedenih sektora.

  Osnovni cilj projekta FIRMA je pomoći Bosni i Hercegovini da poboljša “svoju sposobnost da se nosi sa konkurentskim pritiskom i tržišnim izazovima unutar Evropske unije”, što predstavlja ključni element kopenhagenških ekonomskih kriterija za pristupanje Evropskoj uniji.

  Specifični cilj je podrška održivom ekonomskom razvoju, povećanje stope zaposlenosti i povećanje prihoda u Bosni i Hercegovini.

  PLOD Centar kao lokalni partner učestvuje u implementaciji projekta u sektorima metaloprerada (područje Unsko-sanskog kantona) i drvoprerada (područje Unsko-sanskog i Zapadnobosanskog kantona). Partneri za sektor metaloprerade su članovi BH MET NET konzorcijuma: Udruženje poduzetnika Žepče, Agencija za ekonomski razvoj Zenica-ZEDA, Agencija za ekonomski razvoj općine Prijedor-PREDA, Udruženje  za poduzetništvo i posao-LINK Mostar, Nezavisni biro za razvoj Modriča, a za sektor drvoprerade Privredna komora Unsko-sanskog kantona.

  U okviru FIRMA projekta PLOD Centar vrši sljedeće zadatke:

  1. djeluje kao član Radne grupe sektora na nacionalnoj razini,
  2. vodi sastanke Radne grupe lokalnih partnera na regionalnog razini,
  3. prenosi informacije interesnim grupama (stakeholder-ima),
  4. pokreće i vodi grantove FIRMA-e i pruža tehničku asistenciju,
  5. implementira aktivnosti,
  6. nadgleda i izvještava.

  Implementirane aktivnosti:

  • snimljeno postojeće stanje malih i srednjih poduzeća iz tretiranih sektora na području Unsko-sanskog kantona kroz bazno istraživanje – anketiranje,
  • kreirani akcioni planovi za prevazilaženje prepreka identificiranih na osnovu baznog istraživanja malih i srednjih poduzeća,
  • organiziran seminar „Pojednostavljenja u izvoznom postupku“.
  • Izrađeni investicijski projekti i poslovni planovi
  • Organiziran poslovni susret „Povoljnije financiranje za mala i srednja poduzeća u Bosni i Hercegovini“

  Cilj susreta bio je upoznati mala i srednja poduzeća iz sektora drvoprerade, metaloprerade i turizma sa područja Unsko-sanskog kantona s aktualnim i planiranim programima financiranja privrede u BiH od strane financijskih institucija, uključujući Razvojnu banku FBiH, Svjetsku banku koja svoj program implementira putem agencije ODRAZ, te komercijalnih banaka i programa podrške razvoju privrede koji su u nadležnosti Vlade F BiH.

  • Organizirana konferencija „Stvaranje povoljnog poslovnog okruženja u Unsko-sanskom kantonu“

  Cilj konferencije bio je uspostavljanje i promoviranje aktivnog dijaloga između vladinog, privatnog i nevladinog sektora na temu razvoja privrede u Unsko-sanskom kantonu, kako bi se dobio što kvalitetniji uvid u postojeće probleme, te definirale ključne smjernice za formiranje efikasnih politika i mjera za razvoj privrede u USK u svrhu povećanja zaposlenosti, investicija, podizanja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, te stvaranja boljeg poslovnog okruženja.

  Ciljna skupina konferencije bila su strateški značajna mala i srednja poduzeća s područja USK, općine, te institucije i organizacije koje doprinose razvoju malih i srednjih poduzeća. Konferenciji je prisustvovalo je oko 220 učesnika.

  • Organizirane radionice na temu „Okolišne dozvole“
  • Organizirane radionice na temu “Energetska efikasnost”

  Cilj radionica bio je upoznati učesnike sa osnovama i značajem energetske efikasnosti, EU direktivama, trenutnom zakonodavstvu u vezi energetske efikasnosti u BiH, mogućnostima obnovljivih izvora energije, kao i dostupnim izvorima financiranja projekata energetske efikasnosti.

  • Organizirana posjeta metaloprerađivačkih firmi iz BiH sajmu Nordbygg 2012., Stockholm, Švedska

  U sklopu ove aktivnosti FIRMA projekta PLOD Centar je organizirao posjetu privrednika metaloprerađivačkog sektora iz BiH sajmu građevinarstva Nordbygg koji se svake godine održava u Stockholmu, Švedska. Svrha ove posjete je bila podrška bh. metaloprerađivačkim poduzećima da kroz posjetu sajmu Nordbygg 2012. pristupe novim tržištima u Skandinaviji.

  Aktivnosti u toku:

  • Uvođenje novih stručnih zvanja namijenjenih formalnom i neformalnom obrazovanju - JU MSŠ Sanski Most

  Prepoznavajući potrebe poduzetnika za zanimanjima koja su usmjerena prema naprednim tehnologijama, JU Mješovita srednja škola je planom upisa predvidjela 2 nova stručna zvanja:

  1. Mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje i
  2. Mašinski tehničar programer za CNC mašine.

  Cilj ovog projekta je stvaranje preduvjeta za kvalitetno provođenje obuke za pomenuta zanimanja koji podrazumijevaju: opremanje školske radionice, edukaciju profesora, pripremu plana i programa obuke, te obezbjeđenje ostalih uvjeta za njihovo provođenje i certifikaciju nezaposlenih lica prema iskazanim potrebama lokalne privrede, kao i uvođenje i formaliziranje zvanja za učenike, koji će ispuniti buduće potrebe privrede za kadrovima sposobnim da upravljaju naprednim tehnologijama. PLOD Centar je zadužen za koordinaciju i implementaciju svih aktivnosti.

  • Program poslovno – financijskih konsultanata – QBFC program

  QBFC program je zaseban segment FIRMA projekta kojim se nastoje intenzivirati aktivnosti poduzeća na pristupu izvorima financiranja. PLOD Centar je jedan pružatelja usluga poslovnog konsaltinga, koji je certificiran od strane FIRMA projekta.

  Ciljevi programa su olakšanje pristupa povoljnijim financijskim sredstvima poduzećima iz tri sektora obuhvaćena FIRMA projektom, te poboljšanje adekvatnosti strukture financijskih izvora i uslova pod kojim MSP dobijaju financiranje.

  QBFC usluge obuhvaćaju: konsultacije u vidu savjetovanja i preporuka,

  • analizu financijskog stanja poduzeća,
  • izradu financijskih planova i projekcija,
  • pripremu zahtjeva i dokumentacije za financiranje,
  • izradu projekcije novčanih tokova i projekcije BS i BU,
  • izradu biznis plana i investicionog plana,
  • izradu drugih dokumenata u potrebnih za dobivanje financiranja.