„Razvoj inovacija i privlačenje investicija u Unsko-sanskom kantonu – BINOVA“


  Ukupna vrijednost: 626.220,00 eura
  Donator: EU (477.500,00 eura)
  Period implementacije: januar 2014. – februar 2016. (25 mjeseci)
  Projektni partneri: JU Razvojna agencija USK, Vlada USK, Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću i Općina Bosanska Krupa

  Generalni cilj je poticati ekonomski rast i generirati zaposlenost u USK unapređenjem poslovnog okruženja i operativnog okvira MSP kroz uspostavu čvrstog partnerstva među relevantnim akterima u USK.

  Specifični cilj je unapređenje poslovnog okruženja, jačanje institucionalne podrške sektoru MSP i povećanje konkurentnosti lokalne ekonomije u USK kroz uspostavu Centra za podršku biznisu, kreiranjem usluga poslovne podrške temeljenoj na znanju, naprednim tehnologijama  te suradnjom relevantnih aktera u zajednici.

  Rezultati:

  • Formirane i u potpunosti operativne strukture projektnog menadžmenta
  • Partnerstvo i kooperacija među relevantnim akterima u USK  ojačano i vidljivo
  • Pogodno mjesto za podrčku biznisima u USK renovirano i opremljeno
  • Osnovan centar za podršku biznisima
  • Kreirana i operativna podrška razvoju MSP
  • Podrška namjenjena poboljšanju poslovnog okruženja kreirana i funkcionalna

  PLOD Centar je zadužen za:

  • Kreiranje i isporuku podrške namjenjene razvoju MSP
  • Podrška u upravljanju
  • Imenovanje menadžera Centra za podršku biznisima