Podrška kreiranju i promociji puteva za eko i održivi turizam u BiH – OXFAM

  Projekt „Podrška kreiranju i promociji puteva za eko i održivi turizam u BiH – OXFAM“

  Donator: Ministarstvo vanjskih poslova Republike Italije
  Period implementacije: maj 2009. – decembar 2012.

  Specifični cilj projekta: poboljšanje životnih uslova stanovništva iz ruralnih područja BiH putem integrirane strategije borbe protiv siromaštva i iseljavanja iz planinskih područja, očuvanje prirodnih bogatstava, te pružanje podrške u uspostavljanju dijaloga među ljudima.

  PLOD Centar sudjeluje u ovom projektu i ima ulogu „antene“ za područje doline Una-Sana, te dostavlja informacije s navedenog područja u cilju prepoznavanja i valorizacije lokalnih resursa, te olakšanog približavanja BiH potencijalnim turistima, kako bi ih upoznali s ovim još neistraženim dijelom Evrope. Jedna od aktivnosti projekta je kreiranje web stranice Putovati balkanom.

  Implementirane aktivnosti:

  • PLOD Centar kontinuirano, jednom sedmično, dostavlja OXFAM-u tražene informacije o ovom području iz oblasti turizma.
  • PLOD Centar je u okviru ovog projekta talijanskim tour operaterima prezentirao turističke potencijale Unsko-sanskog kantona, kao i pružatelje turističkih usluga na ovom području. Prezentacija je održana s namjerom da se predstave turističke vrijednosti USK, naročito sliv rijeka Une i Sane, kako bi se ova područja približila turističkom tržištu, primarno Italiji, čiji su tour operateri pokazali veliki interes za BiH.
  • PLOD Centar je izrazio interes da preuzme ulogu aktera u razvoju smještajnih kapaciteta u dolini Una-Sana kroz administriranje procesa dodjele financijskih sredstava pružateljima usluga pansionskog smještaja, koja je OXFAM predvidio za realizaciju ove aktivnosti. Suradnjom PLOD Centra sa Raiffaisen bankom, a prema smjernicama OXFAM-a, definirani su uvjeti i plasirana kreditna linija podrške pružateljima usluga u turizmu na području doline Une i Sane sa ciljem poboljšanja, proširenja i razvoja njihovih kapaciteta koja je trenutno aktualna.