„Zeleni otoci“


  Ukupna vrijednost: 209.477,54 eura
  Donator: EU
  Period implementacije: maj 2013. - maj 2015.
  Projektni partneri: Općina Bosanska Krupa, Općina Bihać

  Generalni cilj je doprinijeti poboljšanju kvalitete života kroz promociju okoliša preko zajedničkih akcija na očuvanju i zaštiti prirode Zadarske županije i Unsko-sanskog kantona.

  Specifični cilj je očuvati, revitalizirati i promovirati odabrane i urbane zelene površine u Zadarskoj Županiji i Unsko-sanskom kantonu, te učvršćivati prekograničnu konverzaciju kroz razvoj zajedničkog upravljanja okolišem i jačanjem ljudskih kapaciteta.

  Rezultati:

  • Mali razmjer infrastrukture u odabranim gradskim zelenim površinama u Zadarskoj Županiji i Unsko-sanskom kantonu je izgrađen i poboljšan
  • Odabrane gradske zelene površine u Zadarskoj Županiji i Unsko-sanskom kantonu su obnovljene i uređene.
  • Ojačale su ljudske sposobnosti za zajedničko upravljanje okolišem i održavanju gradskih zelenih površina
  • Razvijeni su zajednički standardi, postupci i prakse o upravljanju okolišem izabranih gradskih zelenih površina.
  • Podignuta je javna svijest o zaštiti okoliša.
  • Projekt „Zeleni otok“ je uspješno promovisan.

  PLOD Centar je zadužen za:

  • Upravljanje projektima
  • Organizaciju redovnih sastanaka s partnerima
  • Pripremu tenderskih dokumentacija
  • Pripremu tenderskih dokumentacija za davatelja GIS alat za "Gradski park" i "Male ADE"
  • Predstavljanje GIS alata  svim relevantnim institucijama za "Gradski park" i park "Male ADE“
  • Izrada raznih promotivnih materijala u svrhu podizanja vidljivosti projekta
  • Proizvodnja raznih promotivnih materijala