Una - izvor života

  Projekt „Una - izvor života“

  Ukupna vrijednost BiH i RH: 421.050,23 eura
  BiH: 222.582,54 eura
  Donator: EU
  Period implementacije: april 2011. – mart 2013. (24 mjeseca)

  Projektni partneri BiH: Općina Bihać, PLOD Centar Bihać, Turistička zajednica Unsko-sanskog kantona
  Projektni partneri HR: Zadarska županija, Općina Gračac, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima u Zadarskoj županiji, Razvojna agencija Zadarske županije-ZADRA, Turistička zajednica Zadarske županije i Udruga „Una“

  Projekt „Una—izvor života“ financira Evropska unija kroz IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina. Projekt implementira Općina Bihać, PLOD Centar i Turistička zajednica Unsko-sanskog kantona, sa BiH strane, u partnerstvu sa Zadarskom županijom, Općinom Gračac, Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim područjima u Zadarskoj županiji, Razvojnom agencijom Zadarske županije-ZADRA, Turističkom zajednicom Zadarske županije i Udrugom „Una“ na hrvatskoj strani.Sveukupni cilj je doprinos stvaranju zajedničkog ekonomskog prostora u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini kroz razvoj zajedničkih turističkih ponuda. Projekt razvija i promovira izvor rijeke Une u Hrvatskoj, te slapove rijeke Une na području Martin Broda i stari grad Ostrovica na području Kulen Vakufa u Bosni i Hercegovini kao dijelove istog zajedničkog turističkog proizvoda kroz prekograničnu suradnju i zajednička iskustava između svih interesnih strana u prekograničnom području gornjeg toka rijeke Une.

  Ciljne grupe uključuju projektne partnere i udruženja, lokalna turistička poduzeća i članove zajednice i regionalne turističke organizacije.

  Do sada su na bosanskohercegovačkoj strani implementirane sljedeće aktivnosti:

  • kreiran izgled turističke signalizacije i informativnih panela (5 višejezičnih informativnih panela i 40 malih znakova);
  • izrađena i postavljena signalizacija na ciljanom području;
  • izrađena projektna dokumentacija za rekonstrukciju starog grada Ostrovica u Kulen Vakufu i za izgradnju/poboljšanje mostova i vidikovca u Martin Brodu;
  • održane dvije radionice za ciljne skupine („Aspekti, važnost i implementacija ekoloških principa u turizmu“ i „Kako razviti ponudu ruralnog turizma“);
  • kreiran promotivni materijal (olovke, blokovi, USB, fascikle, promotivni leci, itd.);
  • u toku potpisivanje ugovora za izradu „Strategije razvoja turizma u prekograničnom području gornjeg toka rijeke Une“.

  Očekivani rezultati na kraju implementacije projekta su:

  • unaprjeđen prekogranični turizam kroz unaprjeđenusuradnju i koordinaciju aktivnosti sa obje strane granice;
  • izgrađena i unaprjeđena turistička infrastruktura na lokacijama koje su važne za razvoj zajedničkog turističkog proizvoda „Una- izvor života“;
  • ojačani ljudski kapaciteti u sektoru turizma u prekograničnom području, povećana svijest o uslovima života i rada unutar ili blizini  zaštićenih prirodnih područja i povećana svijest javnosti o novorazvijenom  zajedničkom turističkom proizvodu „Una-izvor života“.