Poziv za podnošenje ponude za uslugu vanjske evaluacije provedbe EU projekta „Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa”

01.02.
2019

Centar za promociju lokalnog razvoja Bihać - PLOD Centar Bihać vrši nabavku usluga vanjske evaluacije provedbe projekta „Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa“. Projekt „Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa“ implementira Općina Bosanska Krupa u suradnji sa partnerima: PLOD Centrom Bihać, Mješovitom srednjom školom „Safet Krupić“, JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ i poduzećima Novi Most d.o.o., ACMA d.o.o., Krupa Kabine d.o.o., BOSANCAR d.o.o., i ZAH d.o.o. Navedeni projekt se provodi u okviru šireg projekta pod nazivom “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini” kojeg finansira Evropska unija (EU), a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO) u Bosni i Hercegovini.

Ovim putem Vas pozivamo da dostavite ponudu shodno dostupnosti i interesu, te navedenom random zadatku za nabavku usluga vanjske evaluacije provedbe projekta. Rok za dostavljanje ponude je 11.02.2019. godine (ponedjeljak).

Poziv | Radni zadatak | Prilog