„Razvoj inovacija i privlačenje investicija u Unsko-sanskom kantonu – BINOVA“

Ukupna vrijednost: 626.220,00 eura
Učešće pravnog subjekta: /
Broj osoblja: 3
Donator: EU (477.500 eura)
Klijent: MSP
Period implementacije: januar 2014. – februar 2016. (25 mjeseci)
Projektni partneri: JU Razvojna agencija USK, Vlada USK, Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću i Općina Bosanska Krupa

Generalni cilj je poticati ekonomski rast i generirati zaposlenost u USK unapređenjem poslovnog okruženja i operativnog okvira MSP kroz uspostavu čvrstog partnerstva među relevantnim akterima u USK.

Specifični cilj je unapređenje poslovnog okruženja, jačanje institucionalne podrške sektoru MSP i povećanje konkurentnosti lokalne ekonomije u USK kroz uspostavu Centra za podršku biznisu, kreiranjem usluga poslovne podrške temeljenoj na znanju, naprednim tehnologijama te suradnjom relevantnih aktera u zajednici.

Rezultati:

  • Formirane i u potpunosti operativne strukture projektnog menadžmenta
  • Partnerstvo i kooperacija među relevantnim akterima u USK ojačano i vidljivo
  • Pogodno mjesto za podrčku biznisima u USK renovirano i opremljeno
  • Osnovan centar za podršku biznisima
  • Kreirana i operativna podrška razvoju MSP
  • Podrška namjenjena poboljšanju poslovnog okruženja kreirana i funkcionalna

PLOD Centar je zadužen za:

  • Kreiranje i isporuku podrške namjenjene razvoju MSP
  • Podrška u upravljanju
  • Imenovanje menadžera Centra za podršku biznisima