„LED NET II- Koalicija za jači glas male privrede“

Ukupna vrijednost: 261.105,00 eura
Učešće pravnog subjekta: 1,34%
Broj osoblja: 1
Donator: EU
Klijent: Mala i srednja preduzeća (MSP), Udruženja malih i srednjih poduzetnika, ekonomski fakulteti.
Period implementacije: februar 2013. – novembar 2015.
Projektni partneri: Udruženje za poduzetništvo i posao - LiNK Mostar; Nezavisni biro za razvoj - NBR Gradačac; Udruga poduzetnika i poslodavaca - UPIP Žepče; Udruženje drvoprerađivača – (DRVO-PD) Prijedor; Nevladinom organizacijom COSPE Italija.

Generalni cilj je djelovanjem mreže OCD ubrzati reforme za kreiranje dobrog poslovnog okruženja u skladu sa EU aktom za mala i srednja poduzeća (Small Business Act).

Specifični ciljevi:

  1. “Ojačati” glas malih biznisa i njihove zahtjeve učiniti jasnim i lako primjenjivim
  2. Povećati svijest Vladinih institucija za rad sa poslovnim sektorom i naglasiti važnost poštivanja glasova malih poduzeća.

Rezultati:

  • Stimulisano kreiranje 10 novih udruženja (za učestvovanje u radu umrežavanja i predstavljanja malih biznisa)
  • Ojačani kapaciteti 15 postojećih udruženja
  • Uspostavljena koalicija udruženja malih biznisa
  • Zajednički rad Akademske zajednice i MSP
  • Monitoring Vladinih ključnih politika i podignuta svijest javnosti o poslovanju/nedostatku poslovanja ključnih ministarstava

PLOD implementira sve projektne aktivnosti na području Unsko-sanskog kantona i zajedno sa ostalim partnerima na državnom nivou prema ministarstvima.