„Tehnička asistencija i treninzi u procesu operacionalizacije strategija za Općine Cazin, Bužim, Bosanska Krupa, Kostajnica i Bosanski Petrovac“

Ukupna vrijednost: 112.142,16 KM
Učešće pravnog subjekta: /
Broj osoblja: 3
Donator: UNDP (ILDP)
Klijent: Općina Bužim, Općina Bosanska Krupa, Općina Bosanski Petrovac, Općina Cazin i Općina Kostajnica.
Period implementacije: 2012. – 2013.
Projektni partneri: EDA, Banja Luka

Generalni cilj projekta je osigurati da lokalne vlasti u ciljanim općinama i njihovi socio-ekonomski partneri transformiraju svoje lokalne razvojne strategije u operativne i provedive dokumenate, i razviti konkretne intervencije na dobrobit lokalne zajednice, kroz operacionalizaciju integrirane lokalne razvojne strategije i ojačane institucionalne kapacitete partnerskih jedinica lokalne samouprave u planiranju, koordinaciji i provedbi strateške intervencije koriste vlastite i vanjske resurse za razvoj i koristeći partnerstva sa socio-ekonomskih aktera u razvojnim procesima

Specifični cilj je osigurati učinkovit, posebno skrojen i proces-based isporuku tehničke pomoći za sudjelovanje lokalne samouprave u procesu operacionalizacije i početnoj provedbi njihovih integriranih lokalnih razvojnih strategija, tako transformirajući akcije pomoći u održivi razvoj i replicirajući ciklus, kako bi se osiguralo interaktivni isporuka do 4 programa obuke posebno dizajnirane za jačanje kapaciteta lokalne samouprave za učinkovito upravljanje provedbama strategije i cjelokupnim procesom razvoja u svojim lokalnim zajednicama.

Rezultati:

  • Transformacija strategije u godišnji radni plan usklađen sa budžetom lokalnih vlasti
  • Jačanje projektnih kapaciteta na lokalnom nivou
  • Jačanje partnerstva i dijaloga između lokalne vlasti i privatnog sektora
  • Unapređenje znanja i vještina za monitoring strategije, izrade godišnjih izvještaja te plana rada i financiranja u nadolazećoj godini.

PLOD Centar je zadužen za:

  • Upravljanje projektom
  • Organizacija i provođenje trening programa i radionica
  • Angažovanje saradnika eksperta