„Pružanje tehničke podrške jedinicama lokalne uprave u procesu integriraranog strateškog planiranja kao dio projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) za Općine Bihać, Ključ, Velika Kladuša i Sanski Most“

Ukupna vrijednost: 63.140,00 KM
Učešće pravnog subjekta: /
Broj osoblja: 4
Donator: UNDP (ILDP)
Klijent: Općina Bihać, Općina Ključ, Općina Sanski Most i Općina Velika Kladuša.
Period implementacije: :mart 2013. - decembar 2013.
Projektni partneri: MICRO projekt Hrvatska

Generalni cilj je imati općine sa strategijama lokalnog razvoja spremnim za implementaciju i ljudskim kapacitetima osposobljenim za samostalan razvoj strategija u budućnosti.

Specifični cilj je obezbjediti ciljnim općinama tehničku i edukacijsku podršku u kreiranju lokalnih razvojnih strategija.

Rezultati:

 • Transformacija strategije u godišnji radni plan usklađen sa budžetom lokalnih vlasti
 • Jačanje projektnih kapaciteta na lokalnom nivou
 • Jačanje partnerstva i dijaloga između lokalne vlasti i privatnog sektora
 • Unapređenje znanja i vještina za monitoring strategije, izrade godišnjih izvještaja te plana rada i financiranja u nadolazećoj godini

PLOD Centar je zadužen za:

 • Prikupljanje podataka od relevantnih aktera
 • Obrada prikupljenih podataka
 • Koordinacija lokalnih aktera
 • Izrada projektnih prijedloga i razvojnih mjera
 • Izrada situacijske analize
 • Organizacija edukacijskih programa i nabavka materijala
 • Organizacija radionica