„Zeleni otoci“

Ukupna vrijednost: 209.477,54 eura
Učešće pravnog subjekta: /
Broj osoblja: 2
Donator: EU
Klijent: Lokalna zajednica, stanovništvo
Period implementacije: maj 2013. - maj 2015.
Projektni partneri: Općina Bosanska Krupa i Općina Bihać

Generalni cilj je doprinijeti poboljšanju kvalitete života kroz promociju okoliša preko zajedničkih akcija na očuvanju i zaštiti prirode Zadarske županije i Unsko-sanskog kantona.

Specifični cilj je očuvati, revitalizirati i promovirati odabrane i urbane zelene površine u Zadarskoj Županiji i Unsko-sanskom kantonu, te učvršćivati prekograničnu konverzaciju kroz razvoj zajedničkog upravljanja okolišem i jačanjem ljudskih kapaciteta.

Rezultati:

 • Mali razmjer infrastrukture u odabranim gradskim zelenim površinama u Zadarskoj Županiji i Unsko-sanskom kantonu je izgrađen i poboljšan
 • Odabrane gradske zelene površine u Zadarskoj Županiji i Unsko-sanskom kantonu su obnovljene i uređene
 • Ojačale su ljudske sposobnosti za zajedničko upravljanje okolišem i održavanju gradskih zelenih površina
 • Razvijeni su zajednički standardi, postupci i prakse o upravljanju okolišem izabranih gradskih zelenih površina
 • Podignuta je javna svijest o zaštiti okoliša
 • Projekt „Zeleni otok“ je uspješno promovisan

PLOD Centar je zadužen za:

 • Upravljanje projektima
 • Organizaciju redovnih sastanaka s partnerima
 • Pripremu tenderskih dokumentacija
 • Pripremu tenderskih dokumentacija za davatelja GIS alat za "Gradski park" i "Male ADE"
 • Predstavljanje GIS alata svim relevantnim institucijama za "Gradski park" i park "Male ADE“
 • Izrada raznih promotivnih materijala u svrhu podizanja vidljivosti projekta
 • Proizvodnja raznih promotivnih materijala