Stvaranje zajedničkog turističkog brenda na području općine Bihać kroz interesno povezivanje ključnih lokalnih pružalaca turističkih usluga

Ukupna vrijednost: 30.000,00 eura
Učešće pravnog subjekta: 100%
Broj osoblja: 1
Donator: Općina Bihać i lokalni pružatelji turističkih usluga: Hotel „Opal Exclusive“ d.o.o., KES „Limit“, „Kostel commerce“ d.o.o, „RIZ Krajina“ d.o.o., „UNA RC“ d.o.o.- Kiro Rafting
Period implementacije: 9. oktobar 2008.
(Vrijeme implementacije – 1 godina)
Projektni partneri: Općina Bihać i lokalni pružatelji turističkih usluga: Hotel „Opal Exclusive“ d.o.o., KES „Limit“, „Kostel commerce“ d.o.o, „RIZ Krajina“ d.o.o., „UNA RC“ d.o.o.- Kiro Rafting

Generalni cilj projekta je izgradnja prepoznatljivosti općine Bihać kao atraktivne turističke destinacije stvarajući zajednički turistički brend općine Bihać kroz povezivanje ključnih lokalnih pružalaca turističkih usluga.

Specifični cilj projekta je stvaranje efikasnog sistema suradnje projektnih partnera kroz izgradnju zajedničke turističke ponude popraćene zajedničkim marketinškim aktivnostima te pratećim uslugama.

Rezultati:

 • kreiran i usvojen Sporazum o saradnji projektnih partnera,
 • kreiran i usvojen Pravilnik rada konzorcija i njegovi aneksi,
 • kreirana preliminarna verzija Osnove brending strategije,
 • potpisana Saglasnost o imenovanju predstavnik konzorcija,
 • usvojen Sporazum o pristupanju novih članova projektu,
 • popisano 5 Ugovora o poslovnom povezivanju između partnera na projektu i Centra za kontinentalni turizam d.o.o. iz Karlovca, R HR,
 • identificirane lokacije koje će biti uvrštene u turističku ponudu Općine, te kreiran tekst turističke ponude Općine Bihać koji će služiti za formiranje finalne promotivne brošure u 2010. god.,
 • kreirana, isprintana i promovirana turistička ponuda grada Bihaća (maj 2010.),
 • ista promovirana na stranicama HR partnera – Centar za promociju kontinentalnog turizma.

PLOD Centar je zadužen za:

 • pripremu aktivnosti,
 • aktivnosti uvođenja kvalitetnih turističkih usluga,
 • jačanje saradnje i mreže sa ostalim pružateljima usluga,
 • zajedničke marketinške aktivnosti,
 • edukacije,
 • aktivnosti zagovaranja.