Priprema izrade - Osnova strategije ruralnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine

Ukupna vrijednost: 9.970,00 eura
Učešće pravnog subjekta: 100%
Broj osoblja: 3
Donator: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Klijent: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Period implementacije: oktobar 2008. godine (rok za izradu 3 mjeseca)
Projektni partneri: PLOD Centar,
Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona.

Generalni cilj ovog projekta je bila izrada osnova strategije ruralnog razvoja na području Unsko-sanskog kantona čime su se stvorile pretpostavke za upoznavanje svih aktera o značaju ruralnog razvoja, njegovim glavnim karakteristikama, ali i mogućnostima koje su od posebnog interesa upravo za lokalne aktere u ovom procesu. Prezentiranje jedne od glavnih karakteristika planiranja u oblasti ruralnog razvoja koja se primjenjuje u razvijenim zapadnim zemljama, a koja je u ovom procesu primijenjena od strane konzorcija za ruralni razvoj  bio je pristup „bottom up“ ili pristup odozdo prema gore, čime se omogućilo direktno učešće i izražavanje interesa lokalnih aktera u ovom procesu.

PLOD Centar je zadužen za:

  • održavanje radionica,
  • upravljanje radnim grupama,
  • analiza i provedena istraživanja,
  • priprema dokumentacije,
  • prezentacija dokumenta.