Projekat „I mi smo tu”

21.11.
2013

Projekat „I mi smo tu” implementira PLOD Centar Bihać, a realizuje se u saradnji sa Općinom Bosanska Krupa u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije III – LOD III“ kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura. Ukupna vrijednost projekta „I mi smo tu“ je 55.000 KM.

Cilj projekta je doprinos stvaranju uvjeta za optimalan razvoj marginalizirane i isključene djece u skladu sa njihovim mogućnostima, bez obzira na rasnu pripadnost, socijalni status, te psihofizičke karakteristike.

Ciljna grupa projekta su djeca predškolskog uzrasta s područja općine Bosanska Krupa koja imaju poteškoće u razvoju i romska djeca, te njihovi roditelji.

Svrha projekta je poboljšanje stanja u oblasti inkluzivnog obrazovanja, te jačanje saradnje između organizacija civilnog društva i lokalnih ustanova tj. institucija, kako bi se osigurali mehanizmi za nastavak ovakvih programa.

Ovim projektom, koji se provodi u partnerstvu sa JU „Dječje obdanište i dom učenika“ Bosanska Krupa,  su postignuti sljedeći rezultati:

  • osigurani materijalno-tehnički uslovi za ugodniji i kvalitetniji boravak djece u obdaništu kroz izradu termičke izolacije na obdaništu,
  • nabavljen dio didaktičke opreme neophodan za poboljšanje i unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog procesa i rehabilitacije djece,
  • uspostavljen servis stručnih lica koja pružaju stručnu podršku i pomoć djeci i roditeljima u obdaništu, gdje je trenutno angažovan pedijatar, logoped, pedagog-psiholog i stručni odgajatelj za rad s djecom koja su ciljna skupina projekta, a biće educirano najmanje 2 odgajatelja za rad sa djecom sa posebnim potrebama,
  • podržana organizacija nekoliko tematskih manifestacija i događaja u obdaništu poput Dana planete Zemlje, Svjetskog dana zaštite biodiverziteta i Dječje nedjelje, u kojima su, pored djece redovnih polaznika obdaništa učestvovala i djeca koja su ciljna skupina projekta.

Trenutno je u procesu finalizacije plan i program rada u uvjetima inkluzije koji će kao takav biti upućen nadležnom ministarstvu na usvajanje, kako bi se osigurali preduvjeti za nastavak ovakvog programa.

U inkluziju je, pored djece koja već idu u obdanište, uključeno još 5-oro djece sa posebnim potrebama i 10-oro romske djece, koja jednom sedmično odlaze u obdanište u svrhu socijalizacije, terapije i samog predškolskog obrazovanja, a njihovim roditeljima je osigurana stručna savjetodavna pomoć.

Projekt “I mi smo tu” se realizira u sklopu UNDP-ovog projekta “Jačanje lokalne demokracije III – LOD III” koji finansira Europska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć u iznosu od 2 miliona eura. Stavovi izneseni u ovom projektu isključivo su odgovornost PLOD Centra i ne predstavljaju stavove EU ili UNDP-a.


Projekat finansira
Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine


Općina
Bosanska Krupa