PLOD Centar na obuci javnog zagovaranja i kreiranja kampanja

19.03.
2014

PLOD Centar na obuci javnog zagovaranja i kreiranja kampanja

PLOD Centar je u proteklom periodu zajedno s još jedanaest odabranih nevladinih organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine, učestvovao u obuci iz javnog zagovaranja i kreiranja kampanja, koja je održana u sklopu projekta “Jačanje aktivizma organizacija civilnog društva u BiH”, kojeg provodi Oxfam u BiH, uz podršku Vlade Velike Britanije.

Cilj obuke bio je jačanje organizacija civilnog društva u oblasti analize političkih i socijalnih promjena u BiH, te osposobljavanje istih vještinama i metodama potrebnim za razvoj i provedbu strategija javnog zagovaranja koje odgovaraju BiH kontekstu.

Na obuci su učesnici imali priliku predstaviti svoje trenutne ideje i planove za koje su im neophodne dodatne vještine iz oblasti javnog zagovaranja i kreiranja kampanja. U skladu s tim, projekat “Jačanje aktivizma organizacija civilnog društva u BiH” će u nastavku svojih aktivnosti podržati one prezentirane kampanje koje su od šireg društvenog interesa. Pomenuta podrška će biti pružena putem mentorstva stručnjaka i njihovog usmjeravanja u planiranju i provedbi kampanje, te kroz saradnju sa medijima, kao važnim elementom u svakoj kampanji.

Među kampanjama koje će biti podržane se nalazi i Platforma rada MSP-a koju je na obuci zagovarao PLOD Centar, a koja je kreirana sa partnerima LiNK Mostar, NBR Gradačac, UPiP Žepče, Drvo-PD Prijedor i COSPE Italija u sklopu EU projekta „Koalicija za jači glas male privrede“.

Stečena znanja će biti od velike koristi za dalje zagovaranje Platforme MSP-a, kao i za naredne aktivnosti PLOD Centra.