Završetak radova u Malim adama u Bosanskoj Krupi

13.05.
2015

Na Malim Adama  se obilježava svečana završnica projekta EU “ZELENI OTOCI”

U prisustvu mnogobrojnih zvaničnika i predstavnika gradova koji su učestvovali u provedbi projekta „Zeleni Otoci“, sutra (14.05.2015.) će na Malim Adama u Bosanskoj Krupi biti svečano obilježen kraj ovog projekta i prezentirani su rezultati  sa BiH strane.

Projekat “Zeleni otoci” je rezultat uspješnog partnerstva između Općine Bosanska Krupa,  Centra za promociju lokalnog razvoja PLOD Centar, Općine Bihać i Zadarske županije, kojeg  je financirala Europska unija u sklopu IPA programa za prekograničnu saradnju Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007-2013.

Sa bosanskohercegovačke strane nosilac projekta je bio Općina Bosanska Krupa dok je sa hrvatske strane nosilac  bio Javna ustanova Natura-Jadera.  Partneri  na ovom projektu su Zadarska županija, Grad Zadar te PLOD Centar - Centar za promociju lokalnog razvoja iz BiH i općina Bihać.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 523.417,49 EUR, vrijednost projekta sa bosanskohercegovačke strane iznosi 207.035,47 EUR.

Cilj ovog projekta je očuvanje, revitalizacija i  promicanje urbanih zelenih površina na području općine Bosanska Krupa, općine Bihać i Zadarske županije, što je u potpunosti postignuto te vidljivo na samim Malim Adama.

Na njima su kroz projektne aktivnosti izgrađeni novi i rekonstruisati postojeći drveni mostovi izgrađene pješačke staze i sanitarne grupe, uređeno postojeće dječije igralište i dopunjeno novim mobilijarom, instalirana rasvjeta, postavljene klupe, korpe za otpatke i informativne table.

Veliki broj građana koji svaki dan boravi na ovim zelenim površinama pokazatelj je da je ovaj projekat postigao svoju punu svrhu.

Jedan od vrijednih rezultata je i  Zajednički plan upravljanja odabranim urbanim zelenim površinama, te oprema za nadogradnju postojećeg GIS sistema u Općiniuz educirano osoblje za korištenje i upravljanje GIS sistemom u budućnosti.

Ostale aktivnosti provedene na projektu se tiču izgradnje ljudskih kapaciteta kroz organizirane i ciljane edukacije djece (uključujući i izradu Kataloga herbarija za potrebe nastave u prirodi) i odraslih te podizanja svijesti svih stanovnika o zaštiti okoliša i korištenju urbanih zelenih površina u svakodnevnom životu.

Uspješnim završetkom ovog projekta, te daljnjim aktivnostima osmišljavanja tematskih sadržaja  kako na  Malim Adama u Bosanskoj Krupi tako i u gradskom parku u Bihaću partneri su se obavezali na još aktivniju podršku podizanju kvalitete života, te promovisanju ovg područja  kao atraktivne turističke destinacije.

Više informacija o projektu na http://www.zeleniotoci.com/ 

Radovi na mostovima u Malim adama