PLOD Centar dio sastanka LEDnet-ove mreže

05.06.
2015

PLOD Centar  dio sastanka LEDnet-ove mreže

PLOD Centar,kao ravnopravan član LEDnet mreže, će 08. i 09. juna 2015. godine u Mostaru prisustvovati sastanku u surorganizaciji Ministarstva privrede HNK/Ž. Tema sastanka je "Mapa parafiskalnih nameta", a cilj je predstavljanje mape za smanjenje ili ukidanje parafiskalnih nameta. Svrha mape je da javnosti omogući slikovito prikazivanje problema, kao i da se svima na jednostavan način omogući praćenje odnosno riješavanje problema. Mapa sadži, trenutno stanje sa brojem i iznosima nameta, institucije koje su uvele nameta, te mogućnosti ukidanja nameta.

Pored PLOD Centra, LEDnet mreža trenutno broji 26 članova, od čega 14 aktivnih koji su zvanično pristupili mreži i 13 članova koji su u toku procesa učlanjenja. PLOD Centar je jedan od aktivnih članova čije se poslovanje odnosi na poboljšanje okruženja za poslovanje i brži ekonomskli razvoj. Ukupna vrijednost 205 implementiranih projekata LEDnet mreže, od kojih 35 finansiranih od strane EU je 70.501.846.60 KM, a broj korisnika LEDnet usluga je 1.335. Jedan u nizu rezultata ove mreže je Aktuelni Program odživosti civilnog društva u BIH koji traje do juna 2018. godine i implementira se kroz tri komponente: "LEDnet za bolje poslovno okruženje", "Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta" i " Kreiranje i implementacija strategija odživosti i komunikacije sa građanima". Za sve informacije PLOD Centar stoji na raspolaganju svim zainteresiranim.