Novi projekt PLOD CENTRA je namijenjen drvoprerađivačima i metaloprerađivačima u USK

24.08.
2015

PLOD Centar je započeo sa provedbom novog projekta, koji ima za cilj da poveća konurentnost radne snage na tržištu rada u USK. Na ovaj način, PLOD Centar će osigurati direktnu tehničku podršku za drvoprerađivačka i metaloprerađivačka preduzeća, s ciljem povećanja konkurentnosti i kreiranja novih radnih mjesta u ovim sektorima.

U okviru ovog projekta, PLOD će u narednih 6 mjeseci podržati minimalno 10 preduzeća iz drvoprerađivačke i metaloprerađivačke industrije, te doprinijeti kreiranju minimalno 20 novih radnih mjesta.

Također, u okviru istog projekta, PLOD Centar će pružiti podršku općinama USK i nadležnim kantonalnim institucijama kako bi na području svih općina USK unaprijedili proces praćenja potreba na tržištu rada i omogućili poslodavcima da brže i jednostavnije dolaze do novih radnika.

Ovaj projekt je praktično nastavak ciklusa podrške malim i srednjim preduzećima u USK. U okviru prethodnog paketa podrške malim i srednjim preduzećima u USK, PLOD Centar je pružio tehničku asistenciju za 6 malih i srednjih preduzeća u okviru koje je osigurano 110.000 KM grant sredstava. Sredstva su namijenjenja za sufinanciranje investicija i kreiranje 25 novih radnih mjesta.