PLOD Centar okupio privrednike Sanskog Mosta

20.10.
2015

Na jučerašnjem sastanku u Sanskom Mostu PLOD Centar je uz podršku općine uspio okupiti ključne aktere iz metaloprerađivačke i drvnoprerađivačke industrije kako bi im predstavio mogućnosti podrške malim i srednjim preduzećima , te definirao njihov način suradnje koji u mnogome doprinosi boljim rezultatima u MSP.  Shodno predviđenoj dinamici, PLOD Centar će preduzećima pružiti podšku kako kroz sufinansiranje edukacije radnika, tako i kroz sufinansiranje novih zaposlenja.

U zavisnosti od njihovih potreba, koje će PLOD Centar identificirati putem on line ankete posebno kreirane za implementaciju projekta „Pojvećanje konkurentnosti radne snage u USK“, PLOD Centar će primjeniti dalje korake za stvaranje mogućnosti konkurentnosti radne snage u preduzećima. Projekat se provodi uz podršku Ede iz Banja luke i Razvnojnog fonda Credo, a u suradnji sa partnerskom grupom koju čine općine USK, Služba za zapošljavanje USK, Tehnički fakultet Bihać,  USAID/SIDA Gold projekat, te krajni korisnici - preduzeća iz metaloprerađivačkog i drvnoprerađivačkog sektora.