PLOD uspostavio sistem za identifikaciju potreba privatnog sektora

21.02.
2016

PLOD uspostavio sistem za identifikaciju potreba privatnog sektora

Mala i srednja preduzeća (MSP) predstavljaju važan faktor ekonomskog razvoja u svim državama kao integralni dio svih tržišnih ekonomija. S tim u vezi, PLOD je održao  konsultativne sastanke sa predstavnicima općina i privatnog sektora sa područja USK, kako bi se utvrdio način funkcioniranja sistema identifikacije potreba i razvoja radne snage.

Tokom ovih razgovora, dobijena je potvrda da su, unatoč velikom broju nezaposlenih lica u USK, preduzeća i dalje suočena sa poteškoćama prilikom iznalaženja kvalitetne radne snage u skladu sa potrebama proizvodnih procesa.

U razgovorima sa predstavnicima lokalna samouprave PLOD Centar je uspostavio sistem za identifikaciju potreba privatnog sektora, čija bi primjena imala najefikasnije rezultate. Sporazumom o suradnji općine USK i PLOD Centar su se obavezala na primjenu takvog sistema, a sve s ciljem podrške malim i srednjim preduzećima.