Aktivnosti u poslovnoj zoni PILANA

21.02.
2016

Aktivnosti u poslovnoj zoni PILANA

U protekle četiri godine u poslovnu zonu PILANA su uloženi miliona maraka. Urađena je vodovodna, kanalizaciona mreža sa prečistačem otpadnih voda, elektroinstalacije koje odgovaraju proizvodnim kapacitetima, sporedne interne saobraćajnice dimenzionirane za potrebe proizvodnih pogona.

Ostala je još glavna saobraćajnica duga skoro 1,5 kilometara. Ukupna vrijednost projekta unutar kojeg će se raditi dio te saobraćajnice je 202.785 KM, od čega su 150 hiljada grant sredstva, 50 hiljada sredstva Općine Bosanska Krupa i 2.785 KM  sredstva PLOD Centra Bihać, kao partnera projekta. Ugovoreni su radovi za izgradnju oko 300 metara saobraćajnice koja povezuje prilaze osam postojećih preduzeća, tri nova investitora i tri slobodne parcele.

Parmenentno seradi na PZ PILANA, prije svega na obezbjeđivanju kapaciteta za izgradnju novih poslovnih prostora, ali i na uređenju infrastrukture kako bi se investitorima omogućili bolji uslovi za obavljanje poslovnih djelatnosti. Ove projektne aktivnosti vrijede preko 200 hiljada maraka, a predviđaju također i edukaciju za radnike koji rade na području Pilane, ali i za predstavnike njihovog menadžmenta. Za početak radova na saobraćajnici čekaju se povoljni vremenski uvjeti, a trajaće ukupno 45 radnih dana.