BIHAĆ: Konferencija na temu lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja u BiH u organizaciji PLOD Centra i LEDnet mreže

15.10.
2016

 BIHAĆ: Konferencija na temu lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja u BiH u organizaciji PLOD Centra i LEDnet mreže

U organizaciji PLOD Centra i mreže za lokalni ekonomski razvoj u BiH - LEDnet mreže, u Bihaću se održava konferencija  “Uloga i važnost LEDnet mreže (Mreže za lokalni ekonomski razvoj u BiH) u procesu lokalnog ekonomskog razvoja i kreiranju boljeg poslovnog okruženja u BiH

PLOD Centar kao članica LEDnet mreže i LEDnet mreža Vas pozivaju na konferenciju “Uloga i važnost LEDnet mreže u procesu lokalnog ekonomskog razvoja i kreiranju boljeg poslovnog okruženja u BiH” koja će se održati u srijedu 19.10.2016. godine u Bihaću u hotelu Kostelski buk (Kostela bb. 77000 Bihać) sa početkom u 11:00h.

Konferencija se organizira uz podršku TACSO ureda u BiH (Tehnička podrška organizacijama civilnog društva) s ciljem jačanja uloge organizacija civilnog društva u procesu razvoja, kreiranju i implementaciji razvojnih politika i stvaranja boljeg poslonog okružejna, a kroz razmjenu znanja, diskusiju i prezentaciju specifičnih tema koje su sadržane u preporukama i izvještaju TACSO ureda u BiH pod nazivom “Partnerstvo između organizacija civilnog društva i poslovnog sektora u BiH – izazovi i prilike.” Dokument dostupan na:http://europa.ba/wp-content/uploads/2016/02/partnershipforum_report.pdf. 

Cilj  konferencije je: 
• Identificirati korake za unaprijeđenje umrežavanja i partnerstava OCD-a u BiH u kontekstu doprinosa boljem poslovnom okruženju. 

• Identificirati slijedeće korake LEDnet mreže u procesu zagovaranja za bolje poslovno okruženje i promocije OCD-a u tom procesu.

• Definirati pozitivna iskustva LEDnet mreže koja se mogu prenijeti na druge OCD-a.


Vaše učešće možete potvrdit najkasnije do 15.10.2016. god. na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ili telefonom na 036/580-151