POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVKU USLUGA EKSPERTA/ICE ZA EKONOMSKI RAZVOJ (TENDER BR. 4)

20.11.
2017

Centar za promociju lokalnog razvoja Bihać - PLOD Centar Bihać, u okviru BiH Projekta “Podrškalokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini” kojeg finansira Evropska unija, aprovodi Međunarodna organizacija rada (ILO) vrši nabavku usluga ekonomskog eksperta/ice, te ovimputem poziva zainteresirane kandidate da shodno dostupnosti i interesu, te niže navedenim uvjetimaza nabavku usluga dostave ponudu. Usluge se nabavljaju u okviru specifičnog ILO projekta "Povećanjekonkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa" a koji implementira OpćinaBosanska Krupa u suradnji sa partnerima: PLOD Centrom Bihać, Mješovitom srednjom školom „SafetKrupić“, JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ i poduzećima Novi Most d.o.o., ACMAd.o.o., Krupa Kabine d.o.o., BOSANCAR d.o.o., i ZAH d.o.o.

Pozivamo Vas da dostavite Vašu ponudu shodno niže opisanom radnom zadatku i uvjetima,najkasnije do dana 27.11.2017. godine (pondjeljak) do 16.00 sati.

Zatvorenu kovertu sa: 1. Tehničkom ponudom (CV na BHS i EN jeziku) i 2. financijskom ponudomna BHS (izraziti sumu po danu eksperta u BAM i ukupno) odvojene u zasebne koverte i objedinjeneu jedinstvenu kovertu je potrebno dostaviti putem pošte na adresu: PLOD CENTAR BIHAĆ, Fah 48,77 000 Bihać, do gore utvrđenog dana i sata. Na glavnoj koverti koja sadrži tehničku i financijskuponudu je obavezno napisati ime i prezime ponuđača i „Tender br. 4 - Ponuda za uslugeeksperta/ice za ekonomski razvoj.“

Nepotpune i neblagovremene ponude se neće uzeti u razmatranje.U nastavku dopisa slijedi detaljan opis radnog zadatka za pravnog eksperta/icu.

Kompletan poziv preuzmite ovdje.