POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVKU USLUGA BSC DIGITALNE PLATFORME I DIGITALNOG MARKETINGA – TENDER BR.16

07.12.
2018

Centar za promociju lokalnog razvoja Bihać - PLOD Centar Bihać vrši nabavku usluga BSC digitalne platforme i digitalnog marketinga. Nabavku provodimo u okviru projekta "Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa", a kojeg implementira Općina Bosanska Krupa u suradnji sa partnerima: PLOD Centrom Bihać, Mješovitom srednjom školom „Safet Krupić“, JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ i poduzećima Novi Most d.o.o., ACMA d.o.o., Krupa Kabine d.o.o., BOSANCAR d.o.o., i ZAH d.o.o. Navedeni projekt se provodi u okviru šireg projekta pod nazivom “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini” kojeg finansira Evropska unija (EU), a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO) u Bosni i Hercegovini.

Ovim putem Vas pozivamo da dostavite ponudu shodno dostupnosti i interesu, te navedenim tehničkim specifikacijama i uvjetima za nabavku. Rok za dostavljanje ponude je 17.12.2018. godine  (ponedjeljak).

Ponudu je potrebno dostaviti u jednoj zatvorenoj koverti koja će sadržavati: a) zatvorenu kovertu u kojoj se nalazi Izvod iz sudskog registra/dokaz nadležnog organa ako je fizičko lice sa prilozima iz kojih se vidi da je pravno lice registrovano za obavljanje predmetne djelatnosti i PRILOG 1 - Izjava, te odvojenu b) zatvorenu kovertu u kojoj se nalazi PRILOG 2 – tehničko-financijska ponuda.

Ponuda se dostavlja putem pošte, na adresu: PLOD CENTAR BIHAĆ, Fah 48, 77 000 Bihać, do gore utvrđenog dana. Na koverti koja sadrži ponudu je obavezno napisati naziv ponuđača/firme i „Tender br. 16 – Ponuda - BSC digitalna platforma i digitalni marketing“

POZIV
Radni zadatak
IZJAVA / PRILOZI