POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVKU USLUGA KETERINGA – TENDER Br. 18

11.12.
2018

Centar za promociju lokalnog razvoja Bihać - PLOD Centar Bihać, u okviru BiH Projekta “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini” kojeg finansira Evropska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO) vrši nabavku usluga keteringa za 35 osoba, te ovim putem poziva zainteresirane subjekte da shodno dostupnosti i interesu, te navedenim uvjetima za nabavku istih usluga dostave ponudu. Usluge se nabavljaju u okviru specifičnog ILO projekta "Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa" a koji implementira Općina Bosanska Krupa u suradnji sa partnerima: PLOD Centrom Bihać, Mješovitom srednjom školom „Safet Krupić“, JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ i poduzećima Novi Most d.o.o., ACMA d.o.o., Krupa Kabine d.o.o., BOSANCAR d.o.o., i ZAH d.o.o.

Pozivamo Vas da dostavite Vašu ponudu shodno niže opisanim uvjetima, najkasnije do dana 17.12.2018. godine (ponedjeljak) do 16.00h.

Zatvorenu kovertu sa ponudom (Iznos bez PDV-a) je potrebno dostaviti putem pošte ili lično na adresu: PLOD CENTAR BIHAĆ, Fah 48, 77 000 Bihać, do gore utvrđenog dana. Nepotpune i neblagovremene ponude se neće uzeti u razmatranje.


PozivRadni zadatakPrilog