POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVKU REPROMATERIJALA ZA OBUKU (Tender br. 19)

08.01.
2019

Centar za promociju lokalnog razvoja Bihać - PLOD Centar Bihać vrši nabavku repromaterijala za potrebe obuke polaznika za zanimanje varioc koju realizira Srednja mješovita škola „Safet Krupić“ u Bosankoj Krupi. Nabavku provodimo u okviru projekta "Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa", a kojeg implementira Općina Bosanska Krupa u suradnji sa partnerima: PLOD Centrom Bihać, Mješovitom srednjom školom „Safet Krupić“, JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ i poduzećima Novi Most d.o.o., ACMA d.o.o., Krupa Kabine d.o.o., BOSANCAR d.o.o., i ZAH d.o.o. Navedeni projekt se provodi u okviru šireg projekta pod nazivom “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini” kojeg finansira Evropska unija (EU), a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO) u Bosni i Hercegovini.

Ovim putem Vas pozivamo da dostavite ponudu shodno dostupnosti i interesu, te navedenim tehničkim specifikacijama i uvjetima za nabavku repromaterijala za obuku. Rok za dostavljanje ponude je 16.01.2019. godine  (srijeda).

Ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti koja će sadržavati: 1) Kopiju rješenja o registraciji poduzeća i 2) kovertu sa tehničko-financijskom ponudom. Ponuda se dostavlja putem pošte, na adresu: PLOD CENTAR BIHAĆ, Fah 48, 77 000 Bihać, do gore utvrđenog dana. Na koverti koja sadrži ponudu je obavezno napisati naziv ponuđača/firme i „Tender br. 19 - Ponuda za nabavku repromaterijala za obuku.“
Poziv | Prilog 1 | Tehnicka specifikacija.