Najava završne konferencije EU financiranog projekta “Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa" 12.02.2019. god.

11.02.
2019

Najava završne konferencije EU financiranog projekta “Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa" 12.02.2019. god.

Završna konferencija EU financiranog projekta “Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa" će se održati 12.02.2019. god. u Centru za podršku poduzetništvu – Bosanska Krupa, Poslovna zona „Pilana“, Bosanska Krupa sa početkom u 10.30h. 

Cilj konferencije je prezentirati rezultate rada lokalnog partnerstva za razvoj općine Bosanska Krupa nastalog kroz projekt tj. rezultate projekta, te predstaviti nastavak aktivnosti nakon završetka projekta za razvoj radne snage i unaprijeđenja lokalne privrede.

Kroz projekt je ukupno mobilizirano 90 osoba za obuku, a 52 osobe su uspješno završile program obuke i stekle certifikate (42 osobe) za zanimanje zavarivač (CERTIFIKAT EN ISO 9606-1 (EN 287-1)), te su se zaposlile u firmama koje su partneri projekta.

Projekt je implementirala Općina Bosanska Krupa u saradnji sa partnerima: PLOD Centar Bihać, JU Mješovita srednja škola "Safet Krupić ", JU .Služba za zapošljavanje Unskosanskog kantona" i preduzećima: Novi Most d.o.o., ACMA d.o.o., Krupa Kabine d.o.o., BOSANKARd.o.o. i ZAH d.o.o. Bosanska Krupa.

Projekt se realizira u sklopu projekta "Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini" kojeg finansira Evropska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), a nastao je kao odgovor na neusklađenost obrazovnog sistema sa potrebama privatnog sektora, specifično metalnog sektora u Bosankoj Krupi.

Više o rezultatima na konferenciji. Preuzmite dnevni red