"ZELENI OTOCI" novi EU projekt

01.10.
2012

NASTAVAK USPJEŠNE SURADNJE IZMEĐU PLOD CENTRA, OPĆINE BOSANSKA KRUPA, OPĆINE BIHAĆ I ZADARSKE ŽUPANIJE

Rezultat uspješnog partnerstva između razvojne agencije PLOD Centar, Općine Bihać i Općine Bosanska Krupa je još jedan kreiran i odobren EU projekt u okviru IPA Programa za prekograničnu suradnju Hrvatska–Bosna i Hercegovina 2007. -2013. čije se potpisivanje sa Evropskom unijom uskoro očekuje.

Vrijednost projekta sa BiH strane je 209.477,54 EUR, a implementirati će se u partnerstvu sa Zadarskom županijom i Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Zadarske županije.

Projektom su predviđeni radovi kojima će se revitalizirati gradski parkovi i zelene površine i to park Male Ade u Općini Bosanska Krupa i Gradski park u Općini Bihać.

Cilj projekta je očuvati, revitalizirati i promicati odabrane urbane zelene površine na području općine Bosanska Krupa, općine Bihać i Zadarske županije, te zajedničkim aktivnostima doprinijeti očuvanju i zaštiti prirode.

Kroz projekt će se izgrditi novi i unaprijediti postojeći drveni mostovi između riječnih otoka u Bosanskoj Krupi kao i pješačke staze, kreirati mjesta za odmor sa nadstrešnicama, izgraditi dječije igralište, te instalirati rasvjeta i sanitarne grupe.

U općini Bihać će se u svrhu revitalizacije parka izraditi studija za revitalizaciju i implementirati aktivnosti kako bi se obnovio gradski park.

Općine Bosanska Krupa i Bihać će zajedno sa Zadarskom županijom kreirati zajednički sistem upravljana gradskim zelenim površinama, te Geografsko informacioni sistem (GIS).

Općina Bosanska Krupa i Općina Bihać će ovim i drugima projektima koje podržava EU na ovom području doprinijeti podizanju  kvalitete života kroz revitaliziaciju i zaštitu životne sredine, te promovirati svoje područje kao atraktivne turističke destinacije.