Prijave za Program poticaja za mlade poduzetnike u toku

11.11.
2012

PRIJAVNI OBRAZAC I PROGRAM MOŽETE NAĆI NA www.rausk.ba

Vlada Unsko-sanskog kantona je usvojila Program potpore poduzetnicima početnicima čiji je cilj  povećati broj i održivost preduzeća/obrta koji su u vlasništvu mladih poduzetnika starosti između 18 i 35 godina, doprinijeti razvoju poduzetničke kulture među mladim ljudima, te povećati broj zaposlenih mladih ljudi na području Unsko-sanskog kantona.

U sklopu ovog programa, za koji će prema utvrđenim namjenama bespovratna sredstava biti dodjeljivana putem Razvojne agencije Unsko-sanskog kantona, predviđeno je provođenje edukacija na temu „Poslovno planiranje i izrada poslovnog plana“, koja će se održati uz podršku USAID-Sida FIRMA projekta, kao i izrada poslovnog plana prema uputstvima i obrascima koje će učesnici dobiti na provedenim edukacijama.

Zbog velikog interesa potencijalnih korisnika programa „Poduzetnik početnik“ da se prijave na Javni poziv za edukaciju na temu „Poslovno planiranje i izrada poslovnog plana“, JU Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona je donijela odluku o produženju roka prijave, pa je krajnji rok za prijavu na edukaciju 23.11.2012.godine.

Prijavni obrazac i Program možete naći na www.rausk.ba.

Prisustvo na edukaciji „Poslovno planiranje i izrada poslovnog plana“ je preduvjet za učešće u programu Poduzetnik početnik“ Vlade USK za 2012. godinu, za koji će Javni poziv biti raspisan 30.11.2012.godine.