Projekat razvoja turističkog brenda na području općine Bosanska Krupa

04.12.
2012

Projekat razvoja turističkog brenda na području općine Bosanska Krupa

PORED PLOD CENTRA I OPĆINE BOSANSKA KRUPA IMPLEMENTACIJI PROJEKTA JE UVELIKO DOPRINJELA I LOKALNA AKCIONA GRUPA „UNA-SANA“.

PLOD Centar je u saradnji sa Općinom Bosanska Krupa uspješno implementirao projekat pod nazivom „Razvoj turističkog brenda na području općine Bosanska Krupa kroz promociju ključnih turističkih manifestacija i interesno povezivanje ključnih pružalaca turističkih usluga“ koji je sufinanciralo Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Pored PLOD Centra i Općine Bosanska Krupa implementaciji projekta je uveliko doprinjela i Lokalna akciona grupa „Una-Sana“.

Opći cilj projekta je bio izgradnja prepoznatljivosti općine Bosanska Krupa kao atraktivne turističke destinacije kroz stvaranje zajedničkog turističkog brenda općine Bosanska Krupa i povezivanje ključnih pružalaca turističkih usluga, dok je specifični cilj projekta bio stvaranje efikasnog sistema suradnje ključnih sudionika kroz izgradnju zajedničke turističke ponude koja je praćena promocijom manifestacija i atrakcija i zajedničkim markentinškim aktivnostima na kojima se temelji turistička ponuda.

Implementacijom ovog projekta se ojačala trenutna ponuda pružalaca turističkih usluga kroz njihovu integriraciju i prezentaciju u obliku zajedničke turističke brošure „Bosanska Krupa- turističke atrakcije“ gdje potencijalni turisti i posjetioci mogu pronaći sve relevantne informacije o turističkim uslugama na području općine Bosanska Krupa. Brošura je dvojezična i obuhvata informacije o kulturno-historijskim vrijednostima grada i općine, gastro-smještajnim ponudama i kapacitetima, prirodnim atrakcijama, biciklističkim rutama, te manifestacijama koje su postale prepoznatljivo obilježje općine Bosanska Krupa. Brošura će biti distribuirana putem Info centra koji se nalazi u centru Bosanske Krupe.

Brošuru možete preuzeti i ovdje.