Projekat „I MI SMO TU“

19.04.
2013

CILJ PROJEKTA JE STVARANJE UVJETA ZA OPTIMALAN RAZVOJ MARGINALIZIRANE I ISKLJUČENE DJECE U SKLADU SA NJIHOVIM MOGUĆNOSTIMA

PLOD Centar Bihać i JU “Dječije obdanište i dom učenika” Bosanska Krupa dana 22.04.2013.godine u 10h, organizuju svečano otvorenje projekta „I mi smo tu“, u prostorijama JU “Dječije obdanište i dom učenika” Bosanska Krupa, u sklopu svečanog obilježavanja Dana planete zemlje.

Projekat „I mi smo tu” provodi PLOD Centar, a realizuje se u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije III – LOD III“ kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura, a u suradnji sa Općinom Bosanska Krupa.

Ukupna vrijednost projekta „I mi smo tu“  je 55.000 KM, a trajaće 7 mjeseci.

Cilj projekta je stvaranje uvjeta za optimalan razvoj marginalizirane i isključene djece u skladu sa njihovim mogućnostima, bez obzira na rasnu pripadnost, socijalni status, te psihofizičke karakteristike. Ciljana grupa ovog projekta su djeca sa poteškoćama u razvoju, romska djeca i njihovi roditelji.

Projekat je kreiran da bi poboljšao stanje u oblasti inkluzivnog školstva, te produbio suradnju između organizacija civilnog društva i lokalnih ustanova, a sa ciljem osiguranja mehanizama za nastavak ovakvih programa.

Projektom će se osigurati materijalno-tehnički uslovi za ugodniji i kvalitetniji boravak djece u obdaništu, uz pomoć stručnog osoblja koja će pružati potrebnu podršku i pomoć djeci i roditeljima u obdaništu (pedijatar, logoped, psiholog), takođe će se pripremiti plan i program rada u uvjetima u kojima je potrebno uključivanje marginalizovanih grupa. U sklopu projekta će se educirati najmanje dva odgajatelja za rad sa djecom sa posebnim potrebama. Pored djece koja već idu u obdanište, biće uključeno još petoro djece sa posebnim potrebama i desetoro romske djece, koje će jednom sedmično dolaziti u obdanište zbog socijalizacije, terapije i samog predškolskog obrazovanja, dok će njihovim roditeljima biti osigurana stručna savjetodavna pomoć. Pored toga, planirana je organizacija raznih tematskih manifestacija i događaja.