U sklopu projekta „Koalicija za jači glas male privrede“ održan ciklus Fokus grupa za izradu dokumenta „Platforma rada malih i srednjih preduzeća“

03.09.
2013

U sklopu projekta „Koalicija za jači glas male privrede“ održan ciklus Fokus grupa za izradu dokumenta „Platforma rada malih i srednjih preduzeća“

U periodu od 27.08. do 30.08.2013. god. u sklopu projekta „Koalicija za jači glas male privrede“ održan je ciklus od 5 fokus grupa za izradu dokumenta „Platforma rada malih i srednjih preduzeća“.

U radu fokus grupa učestvovali su predstavnici MSP sektora, institucija vlasti (resorna ministarstva, jedinice lokalne samouprave), predstavnici udruženja poduzetnika, kao i svi ostali akteri koji rade na poboljšanju poslovnog okruženja za mala i srednja preduzeća. Fokus grupe su održane u slijedećim gradovima: Žepće, Modriča, Bihać, Prijedor i Mostar. Cilj fokus grupa je prezentacija drugog nacrta Platforme rada malih i srednjih preduzeća, prikupljanje komentara od strane učesnika, te finalizacija dokumenta. Prezentaciju drugog nacrta platforme izvršila je konsultantica, gđa. Meliha Gekić Lerić, a također je izvršena i prezentacija projekta i naredne aktivnosti u radu koalicije udruženja MSPa.

Platforma rada malih i srednjih preduzeća je platforma za poboljšanje poslovnog okruženja u BiH. Platforma predstavlja zahtjeve i preporuke za poboljšanje poslovnog okruženja malih i srednjih preduzeća, udruženja koja rade sa malim i srednjim preduzećima i svih ostalih aktera koji podržavaju navedene zahtjeve i preporuke. Zahtjevi u platformi su predstavljeni u tri grupe. U prvoj grupi su zahtjevi i preporuke vezane za pokretanje i zatvaranje biznisa i najbitnije elemente koji čine poslovno okruženje, odnosno najveće prepreke za poslovanje MSPa – porezi, neporeski nameti, finansije, poslovna infrastruktura (fizička i sve usluge uključujući razne dozvole i certifikate), zakoni, izvoz i tržište rada. Zahtjevi su vrlo konkretni i precizni, definišu problem, prijedlog za rješenje problema i nadležnu instituciju. U drugoj grupi su zahtjevi i preporuke vezani za politike i programe svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, dok treća grupa zahtjeva se odnosi na prijedloge za kreiranjem politika ili smjernice razvoja pojedinih instrumenata podrške MSPa ili za rješavanje nekih od uočenih problema (npr. vezanih za korupciju).

Po završetku izrade navedenog dokumenta, u narednom periodu uslijedit će aktivnosti zagovaranja prema nadležnim institucijama za ispunjenje zahtjeva postavljenih u Platformi.

Projekat „Koalicija za jači glas male privrede“ zajednički implementiraju Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, Nezavisni biro za razvoj – NBR Gradačac, Udruga poduzetnika i poslodavaca - UPIP Žepče, Centar za promociju lokalnog razvoja – PLOD Bihać, Udruženje drvoprerađivača – DRVO-PD Prijedor i COSPE Italija. Sveukupni cilj projekta je djelovanjem mreže OCD ubrzati reforme za kreiranje dobrog poslovnog okruženja u skladu sa EU aktom za mala i srednja poduzeća (Small Business Act). Projekt financira Europska unija kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA 2012).

Ukupna vrijednost projekta iznosi 261.105,00 EUR od čega Europska unija finansira 89,46% uz sufinansiranje partnera 10,54%.