10. Međunarodna konferencija RIM 2015

15.09.
2015

10. Međunarodna konferencija RIM 2015

Konferencija se bavi općom razvojnom temom sektora, a istu mnogi međunarodni stručnjaci doživljavaju kao imperativnu za opstanak mnogih tvrtki, posebno u kontekstu rastuće globalne konkurencije. Ona poziva na veću suradnju na području primjene tehnoloških inovacija, veću mobilizaciju znanja i znanstvenih resursa. Globalno uspješne tvrtke i nacije ističu se upravo prema ulaganjima u R&D i kroz primjenu najnovijih tehnoloških rješenja. Zemlje u regiji JIE zaostaju u primjeni najnovijih tehnoloških rješenja u industrijskoj proizvodnji. Jedan od glavnih predavača je Doc.dr. Atif Hodžić, Dekan Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Više na: http://rim.tfb.ba

CILJANA SKUPINA:

Znanstvenici, predstavnici sveučilišta, sektorske tvrtke, predstavnici JLS i državne uprave, nadležne institucije, stručni mediji iz BiH i zemalja regije

TEME:

1. Primjena novih tehnoloških rješenja
Budućnost sektora leži u dinamici apliciranja novih tehnologija. U dosta slučajeva tvrtke nemaju prave informacije o tehnološkim novitetima pa su izražena velika očekivanja od interakcije proizvođača, znanstvene zajednice i dobavljača novih tehnologija.
2. Proces automatizacije u preradi drva
Primjena automatiziranih procesa uključena je u europski program tzv. pametnih proizvodnih specijalizacija koje nude sufinanciranje skupih tehnoloških investicija, što je važna potpora proizvođačima, dok sama automatizacija osigurava velike proizvodne uštede, što utječe na tržišnu konkurentnost.
3. Novi materijali u proizvodnji namještaja
Okosnica tehnoloških inovacija su uz nove strojeve i novi materijali koji omogućuju komotnije i jednostavnije projektiranje novih proizvoda te lakšu izvedbu modernih formi u proizvodnji namještaja. Nove sirovine podrazumijevaju i različita kombiniranja te primjenu kompozitnih materijala.
4. Moderna rješenja u ponudi alata, okova i opreme
Bez kvalitetnih alata nije moguće proizvesti konkurentan proizvod, stoga će se nekoliko tema na konferenciji odnositi na najnoviju ponudu alata i opreme prezentirane na ovogodišnjim vodećim sektorskim sajmovima, poput Ligne ili Interzuma u Njemačkoj.
5. Istraživanja i primjena sektorskih inovacija
Inovacije predstavljaju važno sredstvo za unaprjeđenje poslovanja cjelokupnog na šumi baziranog sektora, posebno proizvodnih tvrtki u drvnoj industriji. Potrebno je ojačati kapacitet implementacije inovacija u dijelu primarne i finalne prerade drva, kao i u pojedinim poslovnim procesima i uslugama.