Općina Bihać i PLOD Centar jačaju turističke kapacitete

23.08.
2012

Općina Bihać  i PLOD Centar jačaju turističke kapacitete

23.08.2012. GODINE U MARTIN BRODU I KULEN VAKUFU IZVRŠENA JE DODJELA OPREME I NAMJEŠTAJA KORISNICIMA GRANTOVA KOJI SU PROŠLI OBUKU ZA PRUŽATELJE USLUGA PANSIONSKOG SMJEŠTAJA NA PODRUČJU NP UNA

U okviru projekta „Razvoj eko zone NP Una i obogaćivanje njegove turističke ponude“, kojeg finansira Evropska unija, a implementiraju Općina Bihać i PLOD Centar, u četvrtak 23.08.2012. godine u Martin Brodu i Kulen Vakufu izvršena je dodjela opreme i namještaja korisnicima grantova koji su prošli obuku za pružatelje usluga pansionskog smještaja na području Nacionalnog parka Una. 

Primopredaju vrijedne opreme i namještaja je izvršio Općinski načelnik mr.sci. Albin Muslić u prisustvu predstavnika Općine Bihać,  PLOD Centra, JP NP Una,  te predstavnika općinskih institucija koje djeluju na području Nacionalnog parka Una.

Korisnici grantova su pružatelji pansionskog smještaja i turističkih usluga iz Martin Broda i Kulen Vakufa: Kuća za odmor „Dušan“ M. Reljić, Seljačko domaćinstvo „Mlinarev san“ M. Majstorović, „Una –C„ V. Babić, Pansion „Saraj“ I. Handžić, Seljačko domaćinstvo „Vila Artemida“ S. Ćemalović, Odmaralište „Ostrovica-Una“ I. Štrkljević, UR „Hakan“ R. Ramić , KB „Centar“ A. Topčić i UR „Sedić S“ Sedić S.  Dodjelom opreme i namještaja se završila druga faza aktivnosti „Razvoj zajednice baziran na turizmu i jačanje pansionskog  klastera“. 

U prvoj fazi aktivnosti održan je set edukacija i radionica na kojima su polaznici prošli kroz teme  vezane za razvoj turističkih kapaciteta, zakonskih okvira poslovanja pansiona , izrade poslovnih planova, te srodnih tema koje su prilagođene radu i razvoju turizma na području nacionalnog parka.

Po završetku prve faze otvoren je Javni poziv za  dodjelu grantova za one koji su prisustvovali na najmanje 70% edukacija i radionica, pri čemu je jedan od uvjeta bio i da se djelatnost registrira, te su se u okviru poziva i odobrenja granta registrirala 4 nova poslovna subjekta.  Ukupno je odobreno 9 grantova koji su se dodijelili kroz opremu i manje zahvate na objektima, a koji će doprinijeti poboljšanju usluge i standarda smještajnih kapaciteta na području Nacionalnog parka Una.

U narednoj fazi ove aktivnosti predviđeno je uvezivanje pružatelja usluga u klaster, izrada on-line sistema rezervacija, te prezentiranje njihove kako pojedinačne tako i zajedničke ponude u turističkim brošurama i  na web stranicama projekta, turističkih agencija i Nacionalnog parka Una.
Ukupna vrijednost dodjeljenih grantova je 25.000 Eura.